“กฤษฎา”ชงงบ5.2หมื่นล้านดันโครงการพัฒนาเกษตร9102 

“กฤษฎา” ชงงบ 5.2 หมื่นล้านบาท ดันโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน(9102) กระตุ้นศก.ฐานราก-ปลดหนี้เกษตรกร ยาหอมให้รางวัลลูกน้องดีผลงานเด่น เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างมอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัด ทั่วประเทศ ว่า การปฏิบัติงานนโยบายใหม่และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนพื้นที่ขอให้เกษตรอำเภอกับเกษตรจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินการ

ทั้งนี้ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. จะมีงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม ให้เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ทำแผนพัฒนาเกษตรระดับอำเภอ ตำบล เตรียมเอาไว้ เน้นสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ และสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ โดยเรียงลำดับความสำคัญไว้ด้วย รวมถึงให้เกษตรจังหวัดไปพบปะทำความรู้จักกับพ่อค้า ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับด้านตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่โดยไปร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วยกันประสานงาน และแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ที่สำคัญเกษตรจังหวัดต้องมีบุคลิกภาพและคุณสมบัติของนักประสานงาน เกษตรจังหวัดต้องประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดให้มากขึ้น 

“งานใดของกระทรวงเกษตรฯไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในพื้นที่ ขอให้เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแจกปัจจัยการผลิต ขอให้เป็นของที่ดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม อย่าให้เกษตรกรว่าเราและหน่วยงานได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรมีความรู้ให้มากกว่าเกษตรกร เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ต้องมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีความระมัดระวังในการทำงาน เพราะมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด ทำงานแล้วต้องได้ใจชาวบ้าน เกษตรกร อย่าให้เค้าพูดได้ว่าไม่มีเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ก็อยู่ได้ ที่สำคัญต้องเน้นการลงพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้งาน รู้จักคน ได้ใจชาวบ้านและเกษตรกร เวลามีปัญหาจะได้คุยกันง่าย”นายกฤษฎา กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Related posts