รณรงค์ปชช.ตื่นตัว ‘ซึมเศร้า เราคุยกันได้’

กรมสุขภาพจิต รณรงค์ประชาชนตื่นตัว ‘ซึมเศร้า เราคุยกันได้’ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ในปีนี้ รณรงค์ภายใต้หัวข้อ“Depression : Let’s Talkซึมเศร้า…เราคุยกันได้”

โดยกล่าวว่า โรคซึมเศร้า เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพประชากรทั่วโลกมากกว่า300ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคนี้1.5ล้านคน อย่างไรก็ตาม ซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญ และมาตรการหนึ่งที่ภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดอคติและตราบาป และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวช เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะซึมเศร้าและอาการของโรคและรู้วิธีพื้นฐานในการรับมือและให้ความช่วยเหลือ
น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวต่อว่า ในจำนวนผู้ป่วย1.5 ล้านคน พบว่า เข้าถึงบริการเพียงครึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการขาดความตระหนัก คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ประกอบกับ ผู้มีภาวะเช่นนี้มักถูกมองว่า เป็นคนอ่อนแอ เสแสร้ง หรือแกล้งทำ ทั้งๆ ที่ภาวะนี้มีความเสี่ยง หากปล่อยทิ้งไว้ นำไปสู่การทำร้ายตัวเองได้กรมสุขภาพจิตจึงมีทศวรรษแห่งการรณรงค์ เรื่องภาวะซึมเศร้า เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม ให้มองว่า ภาวะซึมเศร้า ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย หรือต้องหลบหลีกหนีหน้า สามารถพูดคุยกันได้ หากคนใกล้ชิดได้สังเกต และให้ความสนใจ สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานเชิงรุก ด้วยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการลงเยี่ยมบ้าน สังเกตแต่ละครัวเรือนว่ามีใครมีภาวะซึมเศร้าบ้างหรือไม่ การดำเนินงานเช่นนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Related posts