สศช.เตรียมปรับเป้าจีดีพีปีนี้เพิ่มขึ้น ส.ค.นี้

สศช.เตรียมปรับเพิ่มจีดีพีเดือนสิงหาคมนี้ หลังส่งออก-บริโภค-ลงทุนรัฐดีเกินคาด

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า การที่ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้นเกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ภัยแล้งภาคการเกษตรหมดไป ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการผลิตมากขึ้นพร้อมกับโอกาสการส่งออกที่มีมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐก็เดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีเพียงการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวติดลบไตรมาสแรกร้อยละ 1 แต่เชื่อว่าจะปรับตัวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง

ดังนั้น จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวเกินกว่ากรอบที่ สศช.คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.3-3.8 โดยจีดีพีจะขยายตัวเกินร้อยละ 3.5 ซึ่งจะประเมินจีดีพีใหม่อีกครั้งเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นกว่ากรอบเดิม รวมถึงการส่งออกที่มีโอกาสทบทวนให้สูงกว่ากรอบเดิมที่คาดว่าปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งการส่งออกตลอดปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวระดับร้อยละ 5 ได้

ส่วนภาวะหนี้ครัวเรือนนั้น ยอมรับว่าเคยอยู่ในระดับสูงในช่วง 2-3 ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจีดีพี แต่ล่าสุดชะลอลงแล้ว ภาพรวมหนี้ครัวเรือนจึงไม่น่าห่วง มีเพียงบางส่วน เช่น หนี้บัตรเครดิตที่ใช้เกินตัวไม่ระมัดระวังเกิดเป็นหนี้เสีย แต่ภาพรวมผู้ใช้บัตรมีเพียงร้อยละ 3-4 ของการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่านั้น ส่วนการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อและบัตรเครดิตที่เข้มงวดมากขึ้นนั้น คงไม่กระทบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนจะไม่หันไปกู้เงินนอกระบบ เพราะช่วงที่ผ่านมาประชาชนหันมาใช้เงินกู้ในระบบมากขึ้นแล้ว และยอมรับการดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้มงวดมากขึ้นกระทบเศรษฐกิจไทยระยะนี้.-สำนักข่าวไทย

Related posts