โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมอง ได้แก่ หลอดเลือดในสมองตีบหรือตัน ส่งผลให้สมองขาดเลือดและหลอดเลือดในสมองแตก ทำให้มีเลือดออกในเนื้อสมองหรือโพรงกะโหลกศีรษะ ซึ่งหาก ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้

หลอดเลือดในสมองตีบหรือตัน ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1.หลอดเลือดผิดปกติ เช่น หลอดเลือดแข็ง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากอายุที่มากขึ้น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ สูบบุหรี่ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้หลอดเลือดแข็ง ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นจนกระทั่งค่อยๆ อุดตันไปในที่สุด นอกจากหลอดเลือดแข็งแล้วยังมีความผิดปกติอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดอักเสบหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดที่เป็นแต่กำเนิด 2.ลิ่มเลือด อุดตัน สาเหตุนี้หลอดเลือดอาจจะไม่ได้ผิดปกติ แต่มีลิ่มเลือด หลุดมาจากที่อื่น โดยเฉพาะจากหัวใจในกรณีที่หัวใจทำงาน ไม่ปกติ เช่น เป็นโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะบางชนิด ลิ้นหัวใจผิดปกติหรือเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้มีลิ่มเลือดเกิดขึ้นที่หัวใจ และอาจหลุดไปอุดตันในสมองเกิดสมองขาดเลือดได้ หลอดเลือดในสมองแตก มักพบว่าสาเหตุเป็นเพราะผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง โดยมี “ความดันโลหิตสูง” เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง เพราะแรงดันเลือดที่สูงมีส่วนทำให้ผนังหลอดเลือดเปราะ พอง และแตกง่าย
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจทำให้หลอดเลือดในสมองแตกได้ง่าย เช่น หลอดเลือดพิการผิดปกติแต่กำเนิด เนื้องอก หรือมีพยาธิบางชนิดไชเข้าไปในหลอดเลือด แต่พบ ได้น้อย อีกปัจจัยหนึ่งที่พบคือผู้ป่วยที่เลือดออกง่าย เช่น เป็นโรคเลือดบางชนิด หรือการรับประทานยาบางกลุ่มที่ทำให้เลือดออกง่าย (เช่น แอสไพริน) ร่วมกับอาหารบางอย่างที่ เสริมกัน ทำให้เลือดยิ่งออกง่ายมากขึ้น
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ไม่ค่อยมีอาการเตือนก่อน ผู้ป่วยมักจะสบายดี อาจมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น สูงอายุ ความดันโลหิตสูงอยู่ก่อน วันดีคืนดีก็เกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีก หรือปากเบี้ยวขึ้นมา ซึ่งอาการจะแสดงออกมาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเกิดปัญหาที่สมองส่วนไหน เช่น ถ้าเกิดปัญหาที่สมองซีกซ้าย ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนแรงด้านขวา ชาครึ่งซีกด้านขวา หรือปากเบี้ยวด้านขวา เพราะสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายด้านขวา สมองซีกขวาควบคุมร่างกายด้านซ้าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Related posts